TEST RESULT 2021

Shortlisted Candidates will be informed for Interviews after 3rd May 2021.

Selection: There Shall be two Rounds of Interview after PreScreening Test.


Sr.No.

Candidate Name

उमेदवाराचे नाव

Self-Awareness

आत्म जागरूकता

Self-Management

स्वव्यवस्थापन

Social-Awareness

सामाजिक जागरूकता

Relationship Management

नातेसंबंध व्यवस्थापन

Received Marks / Total Marks

प्राप्त गुण / एकूण गुण

1

Vaishali Raghunath Chaudhari

10

10

10

10

40

2

Ramesh Degalmaddi

10

10

10

9

39

3

Deepak Panditrao Naikwade

7

10

9

8

34

4

Rohit Madhukar Patil

7

10

8

8

33

5

Suraj Prabhakar Pardeshi

7

9

7

9

32

6

Sachin Panjabrao Kolhe

5

10

9

8

32

7

Shivram Jaydev Gawas

5

10

7

9

31

8

Pravin Balasaheb Sinare

7

8

7

9

31

9

Deepak Upendra Kahalekar

6

10

7

8

31

10

Suchita Raju Pol

8

8

8

6

30

11

Saurabh Pramod Mhaske

6

7

8

9

30

12

Somnath Mahadev Ballal

6

10

7

6

29

13

Sandhya Nagnath Shinde

5

8

7

9

29

14

Shubham Anant Sale

8

8

6

7

29

15

Rajesh krishna Shirke

6

7

8

8

29

16

Tejasvi Sanjay Haldankar

8

8

7

6

29

17

Viraj Dipak Kshirsagar

8

8

7

6

29

18

Saddam Sattarmiya Deshmukh

3

10

8

8

29

19

Onkar Vaijanath Tanpure

5

9

7

8

29

20

Rashtrapal Kabir Waghmare

7

10

5

7

29

21

Harshal Dagaji Patil

7

7

7

8

29

22

Sandesh Kabir Waghmare

8

7

8

5

28

23

Alok Jamba Mohite

6

7

6

9

28

24

Datta Sukhdev Kirjat

6

8

6

8

28

25

Veer Choteram Mohan

6

8

7

7

28

26

Archana Vishnu Umap

6

9

7

6

28

27

Sachin Laxman Salve

7

7

8

6

28

28

Vishal Bhagwat Kadam

5

8

7

8

28

29

Nandkumar Madhukar Mane

6

8

7

7

28

30

Virbhadra Bhagwan Deshmukh

7

7

6

8

28

31

Saurabh Jamankumar Sharma

7

7

8

6

28

32

Suraj Arun Gahide

4

10

6

8

28

33

Mahesh Subhash Dongare

5

9

7

7

28

34

Shashikant Bapurao Tadwalkar

5

8

8

6

27

35

Vikas Namdev Chavan

4

8

8

7

27

36

Abhishek Pradip Patil

5

6

9

7

27

37

Pranali Prakash Yerunkar

5

6

8

8

27

38

Rishikesh Mangesh Sawant

4

9

8

6

27

39

Shaikh Faheem Shaikh Nayeem

3

9

7

8

27

40

Nilesh Tejrao Avadhut

6

8

6

7

27

41

Shekh Sameer Shekh Mahbub

8

7

5

7

27

42

Abhijit Dilip Patil

5

8

7

6

26

43

Atulkumar Laxman Navghane

4

8

7

7

26

44

Inamdar Mohsin Md. Harun

4

8

7

7

26

45

Sachin Kaduba Bhojane

7

7

6

6

26

46

Akash Ramling Pasarkar

6

8

6

6

26

47

Prakash Dhaku Kirloskar

7

6

7

5

25

48

Ashwinkumar Pandhari Rathod

7

8

4

6

25

49

Audumbar Balasaheb Paul

7

7

5

6

25

50

Pejgude Shahir Shahadev

5

7

8

5

25

51

Pathan Gaffar Abrar

6

8

6

5

25

52

Shankar Muktaji Wadgaonkar

5

9

6

5

25

53

Swati Rashtrapal Waghmare

5

7

6

7

25

54

Rahul Gopal Kadam

4

6

7

7

24

55

Ganesh Mahadu Awad

4

7

7

6

24

56

Chudaman Mangu Rathod

6

6

6

5

23

57

Swapnil Onkar Shinde

5

7

6

5

23

58

Mahesh Sanjay Pawar

4

7

5

6

22

59

Sunil Ramakantrao Kulkarni

5

6

7

4

22

60

Yogesh Kailas Admane

4

7

6

5

22

61

Manoj Nana Patil

4

6

7

5

22

62

Santosh Bamane

6

5

2

5

18